Для підготовки та укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна необхідні:
  1. Паспорт та ідентифікаційний номер сторін договору;

  2. Правовстановлюючі документи нерухомого майна ( договір купівлі- продажу, свідоцтво про спадкування, свідоцтво про право власності, витяг з Реєстру);

  3. Експертна оцінка нерухомого майна;

  4. Технічний паспорт

 В залежності від складу сторін договору, може бути необхідно для укладення договору :

  1. Згода дружини або чоловіка, свідоцтво про шлюб та паспорт код ( якщо сторона у шлюбі*);

  2. Форма 13 (надає нотаріус*);

  3. Витяг ДЗК (для земельної ділянки*)

  4. Дозвіл органу опіки та піклування ( у разі якщо сторона договору є неповнолітній);

  5. Заява батьків ( у разі якщо сторона договору є неповнолітній);

  6. Якщо стороною договору виступає юридична особа: (Виписка з ЄДРПОУ, паспорт та ідентифікаційний код особи, яка діє від імені юридичної особи, та документ який належним чином підтверджує його повноваження​

   Зверніть увагу, що даний перелік документів є орієнтовний і може відрізнятися в залежності від складу учасників договору та виду нерухомого майна

©2019 Приватний нотаріус Мішенін Іван Сергійович.